AnaSayfa / Nefroloji Kitabı / BÖBREK BİYOPSİSİ

BÖBREK BİYOPSİSİ

BÖBREK BİYOPSİSİ

Diğer tanı yöntemleri ile tanı konamayan böbrek hastalıklarında böbrek biyopsisi gerekebilir. Biyopsi ile alınan doku örneği korteks ve medüllayı içermeli ve ışık mikroskopi, immünfloresan ve olanaklar ölçüsünde elektron mikroskopik yöntemlerle incelenmelidir.

Böbrek biyopsisinin başlıca endikasyonları;

1.Erişkinde nefrotik sendrom

2.Çocukta steroide yanıt vermeyen nefrotik sendrom

3.Glomerülonefrite sekonder hızla ilerleyen böbrek yetmezliği

4.Sistemik lupus eritematozus gibi kollagen doku hastalıklarının değerlendirilmesi ve takibi

5.Günde 1-2 gramdan fazla glomerüler kaynaklı olabileceği düşünülen proteinüri

6.Nedeni bilinmeyen hematüri

7.Transplante böbreğin değerlendirilmesi

8.Böbrek boyutlarının normal olduğu, tıkanma olmayan böbrek yetmezliği

9.Ailesel glomerüler hastalıkların değerlendirilmesi;  Alport sendromu, ince membran (thin basement) hastalığı…

10.Tübülointerstisiyel hastalıklar

11.5 yıldan az diyabet öyküsü olan, idrar sedimenti aktif, retinopatinin eşlik etmediği diyabetik bir hastada nefrotik sendrom veya diyabetik bir hastada nefrotik sendrom olmadan böbrek yetmezliği gelişmişse

12.Amiloidoz düşünülen durumlarda

 

Böbrek biyopsisinin yararlı olmadığı durumlar şöyle özetlenebilir;

1.Böbreklerin küçük olduğu son dönem böbrek yetmezliği

2.Polikistik böbrek hastalığı (eşlik eden glomerüler hastalık şüphesi yoksa)

3.Hepatorenal sendrom

4.Akut piyelonefrit

 

Böbrek biyopsisi 2 şekilde yapılır; perkütanöz yolla lokal anestezi altında kapalı biyopsi ve genel anestezi altında açık biyopsi. Açık biyopsi laparaskopik yöntemle de yapılabilir. Kapalı biyopsinin ultrasonografi eşliğinde yapılması makroskopik hematüri, perirenal hematom, ağrı, başka bir organdan biyopsi alınması gibi komplikasyonları azaltır. Açık biyopsi kapalı biyopsinin yetersiz olduğu durumlarda veya tek fonksiyonel böbreği olan hastalarda uygulanır. Tercih edilen açık biyopsi şekli laparaskopik yöntemdir.

 

Böbrek biyopsisinin kontrendike olduğu durumlar ise şunlardır;

1.Kanama diyatezi varlığında

2.Kontrolsüz hipertansiyon

3.İdrar yolu infeksiyonu varlığında

4.İki taraflı küçük böbrek

5.Tek böbreği olan hastalarda kapalı biyopsi kontrendikedir; açık biyopsi yapılabilir.

 

Böbrek biyopsisinin değerlendirilmesi:Işık mikroskopisi ile iyi bir değerlendirme yapmak için çoğu vakada 8-10 glomerül yeterlidir. Fokal lezyonlarda 25 glomerül gerekebilir. Alınan biyopside lezyonun aktif mi kronik mi olduğu değerlendirilmelidir. Biyopside proliferasyon, nekroz, kresent, ödem ve aktif inflamasyon bulunması lezyonun akut olduğunu gösterir. Fibrozisi düşündüren bulgular glomerüloskleroz, fibröz kresentler, tubüler atrofi, interstisiyel fibrozis ve vasküler sklerozdur. Hasar glomerül, damar veya tubülointerstisiyel bölgede olabilir. Glomerüler lezyonlarda bazal membranda kalınlaşma, bazal membranda incelme, proliferasyon, skleroz ve kresentler aranır. Vasküler hastalıklarda skleroz, trombotik lezyonlar, nekroz, vaskülit, embolik lezyonlar ve endoteliyal lezyonlar izlenebilir. Tubülointerstisiyel hastalıklarda nekroz, ödem, interstisiyel inflamasyon, intratubüler silendirler ve interstisiyel fibrozis görülebilir. Özel boyalarla amiloidoz tanısı konur. İmmünfloresan boyama ve elektron mikroskopisi gerekebilir.

 

Böbrek biyopsisi hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyene aşağıdaki iki kaynağı şiddetle öneririm, ücretsizdir.

 

https://www.ajkd.org/content/atlasofrenalpathologyii

Bu kaynak alttakini de kapsamaktadır.

 

https://www.ajkd.org/content/atlasofrenalpathology2

 

KAYNAKLAR

1.Comprehensive Clinical Nephrolog. Feehally J, Floege J, Tonelli M, Johnson RJ (eds). Elsevier Limited, China 2019.

2.Nefroloji El Kitabı. Akpolat T, Utaş C, Süleymanlar G (editörler). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2007.

3.www.uptodate.com

 

Online Nefroloji Kitabının diğer konularına ulaşmak için tıklayın.

Öğrenciler ve konuya ilgi duyan yardımcı sağlık personeli için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Doktorlar için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Öğrencilere özel not: Hasta hekim ilişkisinde empati çok önemlidir. Empati hastanın ne yaşadığını hissederek başlar. Böbrek hastalıklarını hasta gözüyle öğrenmek için sizlere Hasta Böbrekler kitabımı öneririm. Kitaba ulaşmak için tıklayın.

Diğer kitaplarıma geçmek için tıklayın.

Web sayfamdaki diğer bölümlere ulaşmak için tıklayın.

NOT:

Bu sayfa öğrenciler, doktorlar ve konuya ilgi duyan sağlık personeli içindir.

Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, her hastanın tedavisi farklıdır, HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com