AnaSayfa / Hastalar İçin / Böbrek Hastalıkları / BÖBREK TÜMÖRLERİ/KİTLELERİ

BÖBREK TÜMÖRLERİ/KİTLELERİ

Tümör hızlı ve anormal bir çoğalma ile ortaya çıkan kitlelerin genel adıdır, iyi veya kötü huylu olabilir. Günümüzde böbrekte kitle genellikle tesadüfen başka amaçla yapılan bir radyolojik incelemede saptanır. Tansiyon nedeni araştırırken böbrek kanseri saptadığım çok hastam olmuştur, üstelik hepsi de erken dönemde idi. Önce iyi huylu tümörlerden bahsedeceğim. Kistler de anormal kitlelerdir, başka bir konuda bahsedilmiştir.

İYİ HUYLU TÜMÖRLER

ANJİYOMİYOLİPOM

Tümör adından anlaşılacağı gibi damar (anjiyo), düz kas (miyo) ve yağdan (lipo) oluşur.  Büyük çoğunluğu yağ olduğu için ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografide görünümü oldukça tipiktir. Hastaların çoğunda belirti yoktur, bazen karın ağrısı olabilir. İçinde damar olduğu için kanama ihtimali düşük de olsa vardır. Anjiyomiyolipom çok büyürse etrafındaki dokulara baskı yaparak sorunlara neden olabilir. Çoğu kez tedavi gerekmez, ultrasonografi ile takip etmek yeterlidir.

Onkositom (şişmiş hücrelerden oluşur) ve ksantogranülomatöz piyelonefrit (idrar yolu infeksiyonu, tıkanıklık ile ilişkilidir) diğer iyi huylu tümörlerdir. Daha nadir başka iyi huylu tümörler de vardır. İyi huylu kitleleri üroloji uzmanı da nefroloji uzmanı da takip edebilir.

KÖTÜ HUYLU TÜMÖRLER

RENAL HÜCRELİ KARSİNOM (HİPERNEFROMA)

Kötü huylu böbrek kanserlerinin %80-85’idir. Sıklıkla 50-60 yaşlarında görülür. Günümüzde çekap programları ve özellikle ultrasonografi sayesinde daha erken saptanması mümkündür. Erkeklerde daha sıktır. Bazı kalıtsal hastalıklarda risk artmıştır, bu nedenle ailede renal hücreli karsinom var ise daha yakın takip gerekir. Klasik belirtisi karın ağrısı, idrarda kanama ve elle hissedilen kitledir. Kilo kaybı, yüksek tansiyon, ateş, kansızlık, kan fazlalığı, kalsiyum düşüklüğü, kalsiyum yüksekliği (hem düşüklük hem yükseklik kafa karıştırabilir ama bazı hastalıklarda değişik mekanizmalarla hem düşüklük hem de yükseklik olabilir), şeker düşüklüğü, şeker yüksekliği ve ishal de izlenebilir. Hastaların çoğunda hiçbir belirti yoktur. Tedavisi cerrahidir ve üroloji uzmanının konusudur. Renal hücreli karsinom cerrahi tedavisinde büyük gelişmeler vardır. Sadece tümör çıkarılıp kalan böbrek kısmı korunabilir veya böbreğin tamamı çıkarılabilir. Cerrahi laparoskopik veya robotla olabilir, günümüzde açık cerrahi daha az yapılmaktadır. Yaygın veya ilerlemiş kanserlerde ilaç tedavisi de gündeme gelir. Böbrek yetmezliği var ise nefroloji uzmanı da tedavi ekibinin parçası olmalıdır.

Başka böbrek tümörleri de vardır. Wilms tümörü daha çok çocuklukta görülür. Diğer organların tümörleri de böbreğe metastaz yapabilir yani böbreğe sıçrayabilir.

Günümüzde böbrekte kitle sık karşılaşılan bir problemdir. Çoğu kez bir belirtisi olmadan tesadüfen başka amaçla yapılan bir radyolojik incelemede saptanır. Ameliyat hatta parça bile almadan çoğu kez iyi huylu mu kötü huylu mu anlamak mümkündür. Kanser bile olsa erken teşhis ile çok başarılı sonuçlar almak mümkündür, cerrahide büyük ilerlemeler sağlanmıştır, robotik cerrahi yapılabilir. İyi huylu kitleleri üroloji uzmanı da nefroloji uzmanı da takip edebilir. Kanserli hastalarda böbrek yetmezliği var yani kanda kreatinin yükselmeye başlamış ise nefroloji uzmanı da tedavi ekibinin parçası olmalıdır.

Diğer konulara ulaşmak için tıklayın.

Son 2 yılda 4 kitap yayınladım.

1.İyi ki Yaş Alıyorum: Sağlıklı yaşamak, kilo vermek, kilo almamak, tansiyon ve böbrek hastası olmamak istiyorsanız. Daha ayrıntılı bilgi almak ve neden yazdığımı öğrenmek için tıklayın.

2.İyi ki Tansiyonum Çıktı: Tansiyon hastası oldu iseniz. Daha ayrıntılı bilgi almak ve neden yazdığımı öğrenmek için tıklayın.

3.Hasta Böbrekler: Böbrek hastalıklarını öğrenmek istiyorsanız. Daha ayrıntılı bilgi almak ve neden yazdığımı öğrenmek için tıklayın.

4.Ürem Kreatininim Yüksek Diyalizi Nasıl Önlerim: Üre ve kreatinin değeriniz yüksekse yani böbrekleriniz az çalışıyorsa. Daha ayrıntılı bilgi almak ve neden yazdığımı öğrenmek için tıklayın.

NOT: Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, doktorunuza danışmadan tedavide değişiklik yapılması sakıncalı olabilir.

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com