AnaSayfa / Nefroloji Kitabı

Nefroloji Kitabı

KALITSAL BÖBREK HASTALIKLARI

KALITSAL BÖBREK HASTALIKLARI Böbreğinde bir sorun olan her hasta yakınlarının arasında bir böbrek hastalığı, hele hemodiyaliz hastası varsa öncelikle kalıtsal bir böbrek hastalığı düşünür. Bu düşüncesinde de haklıdır ama gerçekte kalıtsal böbrek hastalığı çok azdır. Yakınlarının arasında bir böbrek hastalığı olması böbrek hastalığı için bir risk olabilir ama çoğu kez …

Devamını Oku

TOKSİK NEFROPATİ

TOKSİK NEFROPATİ Tedavi ya da tanı amacı ile kullanılan ilaçların pek çoğunun ve birçok toksik maddenin vücuttan başlıca atılım yolu böbrek veya karaciğer veya ikisidir. Böbrek ve karaciğer aynı zamanda bitkisel ürünlerin de atılım yoludur. Bu nedenle ilaçların toksik etkilerine bağlı renal bozukluklara yani ilaçların renal yan etkilerine klinikte sıklıkla …

Devamını Oku

RENAL TUBÜLER HASTALIKLAR

RENAL TUBÜLER HASTALIKLAR Böbrek hastalıkları yapısal olarak dörde ayrılabilir: vasküler, glomerüler, tubüler ve idrar toplayıcı sistemleri. Glomerüler hastalıklar da aslında bir çeşit vasküler hastalıktır çünkü glomerül kapiller bir yumaktır. Tubüler hastalıkları iyi anlamak için diğer böbrek hastalıkları da bilmek lazımdır. Bu yazıda önce kısaca vasküler ve glomerüler, daha sonra ise …

Devamını Oku

RENAL VASKÜLER HASTALIKLAR

RENAL VASKÜLER HASTALIKLAR Damar hastalığı deyince akla daralma, tıkanma, iskemi, trombüs, emboli, infarkt, anevrizma, fistül gelir. Bu damar problemlerinin hepsi böbrek arter ve/veya venlerinde görülebilir. Bu yazıda böbrek arter ve veninde görülen hastalıklardan bahsedilecektir. Böbrek arter ve ven hastalıklarına geçmeden 2 bilgi vermek istiyorum. 1.Glomerülün birbirine paralellik gösteren, birbirleriyle anastomozları …

Devamını Oku

BÖBREĞİN DOĞUMSAL ANOMALİLERİ

BÖBREĞİN DOĞUMSAL ANOMALİLERİ Böbrek, doğumsal anomalileri sık olan organlardan birisidir. Bazen üreter, mesane anomalileri de olabilir. Böbrek anomaliler çoğu kez bir belirti vermezler, tesadüfen saptanırlar. Bir kısmı erişkinlerde idrar yolu infeksiyonu, idrar tahlili anormallikleri, taş, hipertansiyon, kreatinin yüksekliği nedeni araştırırken saptanır. Böbrekte anomali olmasına rağmen böbrek fonksiyonları normal de olabilir. …

Devamını Oku

BÖBREĞİN KİSTİK HASTALIKLARI

BÖBREĞİN KİSTİK HASTALIKLARI Böbrek kistleri tek ya da her iki böbrekte olabilen, renal parankim içinde içleri sıvı dolu keseciklerdir. Kalıtsal olabilir. Klinik önemi olmayabilir veya diyaliz gerektiren böbrek yetmezliği olabilir. Kistler infekte olabilir, kist içine kanama olabilir. Böbrek kistleri lokalizasyon olarak kortekste, medüllada veya hem korteks hem medüllada olabilir. Ultrasonografinin …

Devamını Oku

SİSTEMİK HASTALIKLARDA BÖBREK TUTULUMU

SİSTEMİK HASTALIKLAR VE BÖBREK Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu dersi Bu konu 5 başlık altında incelenecektir. 1.Genel bilgiler 2.Böbrek hastalığından sistemik hastalığa 3.Sistemik hastalıktan böbrek hastalığına 4.Eşlik eden hastalıklar 5.Tedavi ve sorunlar GENEL BİLGİLER Böbrek en çok etkilenen organlardan birisidir. Böbrek bir anlamda aynadır. Teorik bilginin önemi büyüktür. Böbrek hastalıkları çoğu …

Devamını Oku

BÖBREK YETMEZLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI

BÖBREK YETMEZLİĞİNDE İLAÇ KULLANIMI Böbrek birçok ilacın veya metabolitinin vücuttan uzaklaştırılmasına katkıda bulunur; bu nedenle böbrek fonksiyonlarında bozulma ilacın veya metabolitinin vücutta toksik düzeylere yükselmesine neden olabilir. Ayrıca böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın böbrek dışı metabolizmasında (emilim, dağılım, parçalanma…) da anormallikler olabilir. Bu nedenlerle böbrek hastalarında bazı ilaçların dozunda değişiklik …

Devamını Oku

ÖDEM

Ödem-Nefrit Temel Bilgiler Dersi (20 Aralık 2018) ÖDEM   Ödem interstisiyel sıvı hacminin artmasıdır ve her zaman sodyum birikimi ile birliktedir. Ödemin nedeni onkotik basıncın azalması, böbrekten artmış tuz tutulumu veya fazla sıvı alınmasıdır. Malabsorpsiyon, nefrotik sendrom, karaciğer hastalığı gibi hipoalbüminemik durumlarda plazma onkotik basıncı azalır ve intravasküler sıvı interstisiyel aralığa …

Devamını Oku

GLOMERÜLER HASTALIKLAR

Ödem-Nefrit Temel Bilgiler Dersi (20 Aralık 2018) Bu bölümün konu başlıkları Ödem Glomerüler bazal membran Proteinüri Proteinüri tipleri Glomerüler hastalıklar Glomerüler hastalıkların prezentasyonu Tubüler hastalıklar Primer glomerüler hastalıklar Sekonder glomerüler hastalıklar Glomerülonefrit tipleri Nefrotik sendrom ve tedavisi Nefritik sendrom   ÖDEM   Ödem plazmadan interstisiyuma sıvı geçmesidir. Birçok nedenle/hastalıkla ödem …

Devamını Oku