KBH EVRELENDİRME

KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA EVRELENDİRME

Kreatinini hafif yüksek olan hasta da kronik böbrek hastasıdır, diyaliz hastasıdır. Kreatinini hafif yüksek olan hasta ile diyaliz hastasının tedavileri oldukça farklıdır. Bu nedenle kronik böbrek hastalığı 2002 yılında evrelendirilmiştir, daha sonra ilk evrelendirme sistemi biraz değişikliklere uğramıştır. Aşağıda ilk evrelendirme sistemi ve değişiklikler gösterilmiştir.Evrelendirme kan kreatinin düzeyine bağlı bir formülle hesaplanan kreatinin klirensine (GFD, eGFR, hGFR) yapılır.

Tablo.Kronik böbrek hastalığı evrelendirmesi

Evre Tanımlama GFD ml/dak/1.73 m2
Artmış risk >60 (risk faktörleri +)
1 Böbrek hasarı var ama GFD normal veya artmış > 90
2 Böbrek hasarı var, GFD hafif azalmış 60-89
3 Orta derecede azalmış GFD 30-59
4 Şiddetli derecede azalmış GFD 15-29
5 Böbrek yetmezliği < 15

Önemli uyarı:Bu sınıflandırmada böbrek yetmezliği kavramı sadece GFD 15 ml/dakikanın altında olan hastalar için kullanılmıştır. GFD 15 ml/dakikanın hastalar için son dönem böbrek yetmezliği kavramı da kullanılabilir.

2002 yılında yapılan kronik böbrek hastalığı evrelendirmesi 2012 yılında güncellenmiştir. Bu güncellemede en önemli değişiklikler evre 3’ün 3a ve 3b olarak ikiye ayrılması ve idrarla albümin kaybının da GFD gibi evrelendirmede kullanılmasıdır.

Tablo.Kronik böbrek hastalığı evrelendirmesi (GFD’ne göre)

Evre Tanımlama GFD ml/dak/1.73 m2
G1 Normal veya yüksek >90
G2 Hafif azalmış 60-89
G3a Hafif-orta azalmış 45-59
G3b Orta-şiddetli azalmış 30-44
G4 Şiddetli azalmış 15-29
G5 Böbrek yetmezliği <15

 Tablo.Kronik böbrek hastalığı evrelendirmesi (Albüminüriye göre)

Evre Tanımlama Albüminüri
A1 Normal-hafif artmış <30 mg/gram veya < 3 mg/mmol
A2 Orta artmış 30-300 mg/gram veya 3-30 mg/mmol
A3 Şiddetli artmış >300 mg/gram veya >30 mg/mmol

Bu sınıflandırmada ayrıca altta yatan böbrek hastalığının özelliği de (böbreği etkileyen sistemik hastalık varlığı, primer böbrek hastalığı, glomerüler hastalıklar, tubülointerstisiyel hastalıklar, vasküler hastalıklar ve kistik/konjenital hastalıklar) vardır ancak bundan daha fazla bahsedilmeyecektir. Bu sınıflandırmanın önemi prognozu belirlemesidir. Bir şekil ile evrelendirme prognoz ilişkisini açıklayalım.

A1 A2 A3
G1 Düşük risk Orta artmış risk Yüksek risk
G2 Düşük risk Orta artmış risk Yüksek risk
G3a Orta artmış risk Yüksek risk Çok yüksek risk
G3b Yüksek risk Çok yüksek risk Çok yüksek risk
G4 Çok yüksek risk Çok yüksek risk Çok yüksek risk
G5 Çok yüksek risk Çok yüksek risk Çok yüksek risk

Not: Yeşil: Düşük risk, Siyah: Orta artmış risk (orijinali sarıdır, okunsun diye siyah yaptım), Turuncu: Yüksek risk, Kırmızı: Çok yüksek risk

Tedavi hastanın evresine göre değişir. Evrelendirmeye göre tedaviler hakkında bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki sayfalarımı ziyaret etmenizi öneririm:

1.Böbreklerimi nasıl korurum isimli yazım

2.Ürem Kreatininim Yüksek Diyalizi Nasıl Önlerim isimli kitabım

Diyaliz önlenebilir.

Böbrek hastalıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz HASTA BÖBREKLER isimli kitabımı (ücretsiz ekitap) öneririm. Ulaşmak için tıklayın.

Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

NOT: Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, doktorunuza danışmadan tedavide değişiklik yapılması sakıncalı olabilir.

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com