AnaSayfa / Nefroloji Kitabı / KREATİNİN KLİRENSİ PRATİĞİ

KREATİNİN KLİRENSİ PRATİĞİ

GLOMERÜLER FİLTRASYON DEĞERİ/KREATİNİN KLİRENSİ

 

Sorular

 

1.Aşağıdakilerden hangisi pratikte glomerüler filtrasyon değerini ölçmek amacı ile kullanılır?

 

A.Üre klirensi

B.Fraksiyone sodyum ekskresyonu

C.Transtubuler potasyum gradienti

D.Spot idrarda protein ve kreatinin oranı

E.Kreatinin klirensi

 

2.Aşağıdakilerden hangisi glomerüler filtrasyon değerini ölçmek amacı ile kullanılır?

 

A.İdrar mikroskopisi

B.İdrar protein/idrar kreatinin oranı

C.Kreatinin klirensi

D.Sodyum ekskresyonu

E.Tübüler fosfor geri emilimi

 

3.Aşağıdakilerden hangisi böbrek yetmezliğini saptamak için kullanılır?

A.Hiperpotasemi

B.Hiponatremi

C.İdrarda proteinüri

D.Cockroft Gault formülü

E.Hiperfosfatemi

 

4.Aşağıdakilerden hangisi ile kreatinin klirensi hesaplanabilir?

 

A.MDRD formülü

B.Starling formülü

C.Benedict formülü

D.Henderson eşitliği

E.İdrar Na/kreatinin oranı

 

5.Hangi durumlarda 24 saat idrar toplamak daha yararlıdır?

A.Uç yaşlar

B.Uç beden boyutları

C.Şiddetli malnütrisyon veya obesite

D.İskelet kas hastalıkları

E.Hepsi

 

 

6.Hangi durumlarda 24 saat idrar toplamak daha yararlıdır?

A.Parapleji veya quadripleji

B.Vejetaryen diyet

C.Hızlı değişen böbrek fonksiyonları

D.İyileşmekte olan akut böbrek yetmezliği

E.Hepsi

 

7.Serum kreatinin düzeyi 7.5 mg/dl olan 50 yaşında ve 72 kilogram olan erkek hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

A.12    B.15    C.18     D.24    E.30

 

8.Serum kreatinin düzeyi 6 mg/dl olan 50 yaşında ve 72 kilogram olan erkek hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

A.12    B.15    C.18     D.24    E.30

 

9.Günlük idrar hacmi 720 ml, plazma kreatinini 4 mg/dl ve idrar kreatinini 80 mg/dl olan bir hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

 

A.10   B.20   C.30    D.40     E.50

 

10.68 yaşında, kan kreatinin düzeyi 6 mg/dl olan 60 kilogram ağırlığındaki bir erkek hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

A.10   B.15   C.20    D.24    E.30

11.68 yaşında, kan kreatinin düzeyi 3 mg/dl olan 60 kilogram ağırlığındaki bir erkek hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

A.10   B.15   C.20    D.24    E.30

12.Serum kreatinin düzeyi 5 mg/dl olan 50 yaşında ve 72 kilogram olan erkek hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

A.12    B.15    C.18     D.24    E.30

 13.MDRD formülüne göre glomerüler filtrasyon değeri 25 ml/dakika saptanan bir hastada kronik böbrek hastalığının evresi kaçtır?

 A.1      B.2      C.3      D.4      E.5

 14.68 yaşında 60 kilogram ağırlığında bir erkek hasta son 2 gündür idrar yapamama yakınması ile acile başvurdu. Takılan sonda da idrar gözlenmedi. Yapılan laboratuvar incelemelerinde kan kreatinin düzeyi 5 mg/dl olarak saptanan hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

A.0                  B.10               C.12               D.15               E.25

 15.68 yaşında, kan kreatinin düzeyi 4 mg/dl olan 60 kilogram ağırlığındaki bir erkek hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

A.10  B.15                           C.20               D.24               E.30

16.Serum kreatinin düzeyi 10 mg/dl olan 20 yaşında ve 72 kilogram olan bir hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

A.12    B.15    C.18     D.20    E.30

 17.20 yaşında kronik böbrek hastalığı olan bir erkek hastada serum kreatinin düzeyi 3 mg/dl olduğu saptanıyor. MDRD formülüne göre kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

 

A.20   B.24   C.28   D.32   E.36

 18.68 yaşında, kan kreatinin düzeyi 3 mg/dl olan 90 kilogram ağırlığındaki bir erkek hastada kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

 A.10  B.15                           C.20               D.24               E.30

19.40 yaşında kronik böbrek hastalığı olan bir kadın hastada serum kreatinin düzeyi 6 mg/dl olduğu saptanıyor. MDRD formülüne göre kreatinin klirensi kaç ml/dakikadır?

 A.6      B.8      C.10   D.12   E.14

 20.40 yaşında kronik böbrek hastalığı olan bir kadın hastada serum kreatinin düzeyi 2 mg/dl olduğu saptanıyor. MDRD formülüne göre kreatinin klirensi kaç litre/gündür?

 A.29X10        B.29X1.44     C.29X14.4     D.29   E.58   

 

21.Vücut geliştirme sporu yapan kaslı bir hastada kreatinin klirensini hesaplamak için hangi formül kullanılmalıdır?

 

22.Kaşektik bir kanser hastasında kreatinin klirensini hesaplamak için hangi formül kullanılmalıdır?

 

23.19 yaşında bir erkek hastada serum kreatinin düzeyi 1.2olarak saptanıyor. CKD-EPI formülüne göre kreatinin klirensi kaçtır? Bu hastanın KBH evresi nedir?

 

24.65 yaşında bir erkek hastada serum kreatinin düzeyi 1.2olarak saptanıyor. CKD-EPI formülüne göre kreatinin klirensi kaçtır? Bu hastanın KBH evresi nedir?

 

25.90 yaşında bir kadın hastada serum kreatinin düzeyi 1.2olarak saptanıyor. CKD-EPI formülüne göre kreatinin klirensi kaçtır? Bu hastanın KBH evresi nedir?

 

 

 

YANITLAR

1.E                  2.C                  3.D                  4.A                  5.E                  6.E

7.A                  8.B                  9.A                  10.A               11.C               12.C

13.D               14.A               15.B               16.A               17.C               18.E

19.B               20.B

 

21.24 saat idrar toplanmalı

Uyarı: Kaslı bir hastada kan kreatinin düzeyi 1.5 olmasına rağmen kreatinin klirensi normal olabilir.

22.24 saat idrar toplanmalı

Uyarı: Kaşektik bir hastada kan kreatinin düzeyi 0.8 olmasına rağmen kreatinin klirensi azalmış olabilir.

 

23.Kreatinin klirensi: 87 mk/dakika, Evre 0 veya 1

 

24.Kreatinin klirensi: 63 mk/dakika, Evre 2

 

25.Kreatinin klirensi: 40 mk/dakika, Evre 3

 

KAYNAKLAR

1.Comprehensive Clinical Nephrolog. Feehally J, Floege J, Tonelli M, Johnson RJ (eds). Elsevier Limited, China 2019.

2.Nefroloji El Kitabı. Akpolat T, Utaş C, Süleymanlar G (editörler). Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2007.

3.www.uptodate.com

 

Online Nefroloji Kitabının diğer konularına ulaşmak için tıklayın.

Öğrenciler ve konuya ilgi duyan yardımcı sağlık personeli için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Doktorlar için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Öğrencilere özel not: Hasta hekim ilişkisinde empati çok önemlidir. Empati hastanın ne yaşadığını hissederek başlar. Böbrek hastalıklarını hasta gözüyle öğrenmek için sizlere Hasta Böbrekler kitabımı öneririm. Kitaba ulaşmak için tıklayın.

Diğer kitaplarıma geçmek için tıklayın.

Web sayfamdaki diğer bölümlere ulaşmak için tıklayın.

NOT:

Bu sayfa öğrenciler, doktorlar ve konuya ilgi duyan sağlık personeli içindir.

Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, her hastanın tedavisi farklıdır, HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com