DERSLER 2021-2022

KAYNAKLAR

Kendi Kitaplarım

Online Nefroloji, 2019Ulaşmak için tıklayın. 

 

 

Pratik Nefroloji 2019: Kolaylıkla ulaşılabilecek bilgiler, formüller

 

 

 Sıvı elektrolit kitabı, 2018. Ulaşmak için tıklayın.

 

 

2021-2022 Eğitim Yılı Dersleri

4.SINIF

TÜRKÇE DERSLER

Böbrek anomalileri, kalıtsal ve kistik hastalıklar

Tubüler hastalıklar

Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu

İNGİLİZCE DERSLER

Anamnesis and clinical feature in renal diseases

Renal involvement in systemic diseases

Fluid electrolyte disorders

Tubular diseases

Treatment and drug use in renal  failure

Approach to hyponatremic patient-Approach to hypervolemic patient

Approach to hyperpotasemic patient-Approach to patient with metabolic acidosis

Renal anomalies, genetic and  cystic diseases

3. SINIF

TÜRKÇE DERSLER

Böbrek hastalıklarında öykü alma, belirti ve bulgular

Hipertansiyon: Temel Bilgiler

Böbrek Yetmezliği: Temel Bilgiler

Böbrek Fonksiyon Testleri

Sıvı Elektrolit Dengesi

İNGİLİZCE DERSLER

Taking history, signs and symptoms in kidney disease

Hypertension: Basic information

Kidney Failure: The Basics

Kidney Function Tests

Fluid Electrolyte Balance

ÖNCEKİ YILLARIN DERSLERİ