Dersler 2022-2023

Dönem 4

KAYNAKLAR

Çekirdek Eğitim Programı Nefroloji Pratik Bilgiler

Pratik Nefroloji Notları

Kendi Kitaplarım

Online Nefroloji, 2019Ulaşmak için tıklayın. 

 

 

Pratik Nefroloji 2019: Kolaylıkla ulaşılabilecek bilgiler, formüller

 

 

 Sıvı elektrolit kitabı, 2018. Ulaşmak için tıklayın.

 

 

Türkçe

Böbrek hastalıklarında belirti ve bulgular, öykü alma

Sistemik hastalıklarda böbrek tutulumu

Tubulointerstisyel hastalıklar

Böbrek anomalileri ve kalıtsal böbrek hastalıkları

Hiponatremik hastaya yaklaşım – Hipervolemik hastaya yaklaşım

Hiperkalemik hastaya yaklaşım – Metabolik asidozlu hastaya yaklaşım

İngilizce

Taking History, Signs and Symptoms in Kidney Diseases

Systemic diseases and kidney 

Renal tubular diseases

Kidney anomalies and hereditary kidney diseases

Approach to hypovolemic patient-Approach to hyponatremic patient

Approach to hyperpotasemic patient-Approach to metabolic acidosis

Dönem 3

Türkçe

Böbrek hastalıklarında öykü alma ve üriner sistemin muayenesi

Hipertansiyon: Temel Bilgiler

İngilizce

Taking history in kidney diseases and examination of the urinary system 

Hypertension: Basic Information