Diyalize girmem gerekiyor mu

Modül 7: Tedavi

Diyalize girmem gerekiyor mu

Böbrek hastalığı ilerlerse böbrek birçok görevini daha az yapar, hastada daha önce olmayan belirti ve bulgular ortaya çıkar, hastanın yaşam kalitesi düşer ve kanda kreatinin ve üre yükselir. Diyalizi duyan hastanın morali bozulur, tedavi reddetme erteleme eğilimine girer. Hele daha önce böbrek hastalığı yönünden takip edilmeyen, yeni böbrek yetmezliği tanısı almış olan hastalar için diyaliz tedavisi gerekir tam bir şok yaratır. Kimse diyaliz tedavisi istemez ama diyalize girmek gerekiyorsa ertelememek gerekir. Hastalığınız evre 5, yani kreatinin klirensi 15 ml/dakikanın altına inmişse diyaliz tedavisine başlanabilir ama her hasta birbirinden farklıdır. Bu konuda kararı verecek olan doktorunuzdur.

Daha ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Böbreklerimizi tanıyalımBeslenmeLaboratuvar
Sosyal Psikolojik ÇözümlerBitkisel ürünlerİlaçlar
TedaviPratik bilgilerKısa eğitici filmler

 

Böbrek hastalıkları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayın.

Prof. Dr. Tekin AKPOLAT

NOT: Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, doktorunuza danışmadan tedavide değişiklik yapılması sakıncalı olabilir.

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com