GEÇİCİ (ANİ/AKUT) BÖBREK YETMEZLİĞİ (HASARI)

Akut böbrek yetmezliği (ABY) süzme başta olmak üzere böbrek fonksiyonlarında saatler veya birkaç gün içinde bozulmanın yol açtığı üre ve kreatinin gibi artık ürünlerin birikmesi olarak tanımlanabilir. ABY çok kompleks bir hastalıktır. Hastaneye yatan hastalarda nadir değildir, yoğun bakım hastalarında sıktır.

Akut böbrek yetmezliğinin sık nedenleri sıvı kaybı, tansiyon düşmesi, ilaç kullanımı, büyük ameliyatlar, idrar yollarında tıkanmadır yani doğrudan böbrek hastalığından kaynaklanan ABY sık değildir. Kalp hastalıkları, ileri yaş ve şeker hastalığı ABH için risk faktörüdür. Kronik böbrek hastalarında da ABY gelişebilir. Susuz kalmamak ve gereksiz ilaç kullanmamak çok önemlidir. Tomografi, anjiyografide kullanılan ilaçlar akut böbrek yetmezliğine neden olabilir.

İdrar azalabilir ama bazen idrar azalmadan da ABY gelişebilir. İdrar miktarında azalma olmazsa erken dönemde belirti olmayabilir, ABY sadece kanda üre, kreatinin yükselmesi ile saptanabilir. İyileşme döneminde de idrar çok artabilir, bu sefer de idrar fazlalığı sorun olabilir. ABY genellikle günler haftalar içinde düzelir ama iyileşene kadar infeksiyon gibi problemler hem iyileşmeyi geciktirebilir hem de yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Akut böbrek yetmezliği tedavisi nedene göre değişir ve yakın nefrolojik takip gerektirir.  Gerekirse diyaliz yapılır ama diyaliz tedavisinde gelişmelere rağmen sorunlar olabilir, yatış süresi uzayabilir, hasta kaybedilebilir veya kalıcı böbrek yetmezliği gelişebilir. Akut böbrek yetmezliği genellikle kalp, akciğer, beyin, mide, bağırsak hastalıkları ile birliktedir ve eşlik eden bu hastalıkların durumu da iyileşmeyi etkiler. Akut böbrek yetmezliğinin önlenmesi bu nedenle çok önemlidir ve erken müdahale ile ABY önlenebilir.

Akut böbrek yetmezliği ile ilgili 2 önemli konudan bahsetmek istiyorum:

1.Susuz kalmamak: Akut böbrek yetmezliğini kolaylaştıran, şiddetini arttıran en büyük faktördür. Özellikle yaşlı hastalarda çok önemlidir. Bulantıya bağlı su içememek, kusma veya ishal gibi sıvı kayıpları gençlerde halsizlik dışında bir soruna yol açmazken yaşlılarda tansiyon düşmesi, akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bu nedenle vakit kaybetmeden doktora gitmek gerekirse damardan sıvı almak gerekir.

2.Diyaliz tedavisi: Geçici süre için diyaliz tedavisi gerekebilir yani diyaliz kalıcı olmayabilir. Diyaliz tedavisine yeni başlayan her hastada böbrek yetmezliğinin geçici olabileceği düşünülmelidir. Akut böbrek yetmezliği nedeni ile diyaliz tedavisine başlayan ama daha sonra ihtiyacı olmamasına rağmen diyalize devam eden epey hasta gördüm ve diyaliz tedavilerini sonlandırdım. Günümüzde bu konuda büyük gelişmeler olmuştur. Diyaliz tedavisinin gerekliliği konusunda soru işaretleri varsa, hele hasta idrar da yapıyorsa ikinci görüş almakta yarar vardır.

Özet olarak ABY oldukça karışık, riskli, tedavisi pahalı ama önlenebilir bir hastalıktır.

Diğer konulara ulaşmak için tıklayın.

Son 2 yılda 4 kitap yayınladım.

1.İyi ki Yaş Alıyorum: Sağlıklı yaşamak, kilo vermek, kilo almamak, tansiyon ve böbrek hastası olmamak istiyorsanız. Daha ayrıntılı bilgi almak ve neden yazdığımı öğrenmek için tıklayın.

2.İyi ki Tansiyonum Çıktı: Tansiyon hastası oldu iseniz. Daha ayrıntılı bilgi almak ve neden yazdığımı öğrenmek için tıklayın.

3.Hasta Böbrekler: Böbrek hastalıklarını öğrenmek istiyorsanız. Daha ayrıntılı bilgi almak ve neden yazdığımı öğrenmek için tıklayın.

4.Ürem Kreatininim Yüksek Diyalizi Nasıl Önlerim: Üre ve kreatinin değeriniz yüksekse yani böbrekleriniz az çalışıyorsa. Daha ayrıntılı bilgi almak ve neden yazdığımı öğrenmek için tıklayın.

NOT: Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, doktorunuza danışmadan tedavide değişiklik yapılması sakıncalı olabilir.

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com