HİPERMAGNEZEMİ

HİPERMAGNEZEMİ

 

Kan magnezyumunun yüksek olmasıdır. Teorik olarak 3 şekilde oluşabilir:

1.Magnezyum yükünün artması

2.Böbrekten az magnezyum atılması

3.Dağılımsal: Teorik olarak mümkündür ama pratikte görülmez.

 

İdrarla normalde günde 100 mg magnezyum atılır, böbreğin magnezyum atma kapasitesi (günde 5.000 mg) göz önüne getirilirse böbrek yetmezliği olmadan hipermagnezemi gelişmesinin kolay olmadığı anlaşılır.

 

 

Hipermagnezemi nedenleri

 

1.Magnezyum yükünün artması:Gebelik zehirlenmesinde kullanılan intravenöz magnezyum, magnezyum içeren antiasit, laksatif kullanılması, lavman yapılması

2.Böbrekten az magnezyum atılması:Akut veya kronik böbrek yetmezliği.

 

Pratik bilgi:Kronik böbrek hastalığında glomerüler filtrasyon değeri 30 ml/dakikanın altına inmedikçe hipermagnezemi pek görülmez.

 

Hipermagnezemi belirtileri

 

Bulantı, uykuya eğilim, koma izlenebilir. Hipotansiyon ve aritmi görülebilir.

 

Tanı ve ayırıcı tanı

 

Tanının birinci koşulu her hastalıkta olduğu gibi şüphelenmektir. Hastanın öyküsü ve fizik muayene bulguları bize çok yardımcıdır. İdrarda magnezyum bakılması ve glomerüler filtrasyon değeri ayırıcı tanıda yardımcıdır.

 

Tedavi

 

Öncelikle hipermagnezemi nedenine yöneliktir. Hafif, asemptomatik hipermagnezemilerde tedavi gerekmeyebilir. Şiddetli hipermagnezemilerde (örneğin 10 mg/dl) acil tedavi gerekir.

Tedavi seçenekleri:

1.Sıvı verilmesi

2.Henle kulbunu etkileyen diüretik

3.Hemodiyaliz

4.Şiddetli hipermagnezemilerde magnezyumun nöromusküler ve kardiyovasküler etkilerini azaltan intravenöz kalsiyum.

 

Özet olarak böbrek yetmezliği olmadan hipermagnezemi gelişmesi kolay değildir. Sadece öykü ve fizik muayene ile birçok hastada nedeni saptanabilir. Tedavi öncelikle nedene yöneliktir. Semptomatik hipermagnezemilerde acil tedavi gerekir.

Bir sonraki konuya geçmek için tıklayın.

Temel Sıvı Elektrolit kitabının diğer konularına geçmek için tıklayın.

Öğrenciler ve konuya ilgi duyan yardımcı sağlık personeli için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Doktorlar için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Öğrencilere özel not: Hasta hekim ilişkisinde empati çok önemlidir. Empati hastanın ne yaşadığını hissederek başlar. Böbrek hastalıklarını hasta gözüyle öğrenmek için sizlere Hasta Böbrekler kitabımı öneririm. Kitaba ulaşmak için tıklayın.

Diğer kitaplarıma geçmek için tıklayın.

Web sayfamdaki diğer bölümlere ulaşmak için tıklayın.

NOT:

Bu sayfa öğrenciler, doktorlar ve konuya ilgi duyan sağlık personeli içindir.

Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, her hastanın tedavisi farklıdır, HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com