Metabolik alkaloz nedenleri

Metabolik alkaloz nedenleri

Pratik olarak metabolik alkaloz 3 şekilde oluşabilir:

1.Dışardan alkali verilmesi

2.Böbrekten asit kaybı

3.Gastrointestinal sistemden asit kaybı

 

Nedenlerden biraz daha bahsetmek istiyorum.

1.Dışardan alkali verilmesi:Örneğin bikarbonat (metabolik asidozun fazla tedavisi), karbonat (antiasit kullanımı), sitrat (kan pıhtılaşmasını önlemek için), laktat (beslenme solüsyonu)

2.Böbrekten asit kaybı:Örneğin aldosteron artışı (primer hiperaldosteronizm), hipopotasemi, hipomagnezemi, artmış sodyum-sıvı atılımı (tiyazid grubu ve Henle kulbunun çıkan kolunu etkileyen diüretikler), hiperkapni sonrası, idrarda geri emilmeyen anyonların varlığı (ketonlar, penisilin türevi antibiyotikler)

3.Gastrointestinal sistemden asit kaybı:Mide sıvısı hidroklorik asitten (HCl) zengindir yani kustuğumuz zaman veya nazogastik sonda aracılığı ile asit kaybederiz.  Konjenital kloridorea denen durumda kolondan da asit kaybı olabilir.

 

Pratik bilgi:Gastrointestinal sıvılar (ishal, pankreas fistülü, ileostomi) genel olarak bikarbonattan zengindir ama mide sıvısı asittir.

Pratik bilgi:Genel olarak mide sıvısı dışındaki gastrointestinal sıvıların kaybı metabolik asidoza yol açar.

Pratik bilgi:Klordan zengin sıvı kaybı metabolik alkaloza yol açabilir.

 

Metabolik alkalozun oluş mekanizmaları 2 farklı şekilde daha sınıflandırılabilir. Konuyu pekiştirmek açısından bunların sadece ismini vereceğim çünkü bu mekanizmalar sıvı dengesinin metabolik alkalozdaki önemini daha iyi gösterirler.

 

2.Sınıflandırma

A.Hidrojen kaybı

B.Bikarbonat birikimi

C.Sıvı kaybı

3.Sınıflandırma

A.Klorür tedavisine cevap veren

B.Klorür tedavisine dirençli

 

Pratik bilgi:En pratik klorür tedavisi intravenöz sodyum klorürdür (NaCl).

 

Bu nedenlerden daha ayrıntılı bahsetmeyeceğim ama bir hastada iyi bir öykü ve fizik muayene ile metabolik alkalozdan şüphelenmek çok zor değildir. Zaten asit baz metabolizması hastalıklarının tanısında ilk koşul şüphelenmektir. Potansiyel asit baz dengesi bozukluğu olan her hastada kan gazı bakmak ve anyon açığını hesaplamak gerekir.

 

Bir sonraki konuya geçmek için tıklayın.

Temel Sıvı Elektrolit kitabının diğer konularına geçmek için tıklayın.

Öğrenciler ve konuya ilgi duyan yardımcı sağlık personeli için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Doktorlar için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Öğrencilere özel not: Hasta hekim ilişkisinde empati çok önemlidir. Empati hastanın ne yaşadığını hissederek başlar. Böbrek hastalıklarını hasta gözüyle öğrenmek için sizlere Hasta Böbrekler kitabımı öneririm. Kitaba ulaşmak için tıklayın.

Diğer kitaplarıma geçmek için tıklayın.

Web sayfamdaki diğer bölümlere ulaşmak için tıklayın.

NOT:

Bu sayfa öğrenciler, doktorlar ve konuya ilgi duyan sağlık personeli içindir.

Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, her hastanın tedavisi farklıdır, HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com