Tanı ve ayırıcı tanı

Tanı ve ayırıcı tanı

Respiratuvar alkaloza yol açan nedenleri düşününce şüphelenmek zor değildir.

Solunum sayısı artmış her hastada akla gelmelidir. İlk değerlendirmede respiratuvar alkaloza yol açan hastalık kabaca anlaşılabilir, meatbolik değerlendirmede tanı konamaz ise daha ayrıntılı ayırıcı tanı çoğu kez Göğüs hastalıkları veya Nöroloji ilgi alanına girer.

Şüphelendiğimiz hastada respiratuvar alkaloz tanısını nasıl doğrulayacağız. Öncelikle alkaloz göstermemiz gerekir. Pratikte hidrojen iyon konsantrasyonu yerine pH bakıyorduk. Bunun için de kan gazına bakmak gerekir. Hastanın oksijenizasyon durumu önemli olduğu için arteriyel kan gazı çalışılmalıdır ama hastanın oksijenizasyonunun yeterli olduğunu düşünüyorsak venöz kan gazı yeterli olabilir.

 

Respiratuvar alkaloz tanısı koymanın ilk koşulu alkaloz olmasıdıryani arteriyel pH 7.42’den düşük olmalıdır. Alkaloz tanısı konan bir hastada ilk yapılması gereken alkalozun nedeni respiratuvar mı metabolik mi onu anlamaktır.Respiratuvar mı metabolik mi anlamak için karbondioksit ve bikarbonat bakılır.

 

Pratik bilgi:Respiratuvar alkalozun nedeni karbondioksit azalması, metabolik alkalozun nedeni bikarbonat artmasıdır.

 

Respiratuvar alkaloz tanısı koymanın ikinci koşulu plazmada karbondioksitin düşmesidir. Yani respiratuvar alkaloz tanısı için plazma pH yükselmeli, karbondioksit düşmelidir.

 

Respiratuvar alkaloz tanısı konan bir hastada bundan sonra yapılması gereken eşlik eden başka bir asit baz metabolizması bozukluğu (yani karışık asit baz matabolizması bozukluğu) olup olmadığını araştırmaktır.Bu konuda da bize yardımcı olabilecek 3 parametre vardır:

1.Hastanın öyküsü ve eşlik eden sorunları

2.Beklenen adaptif değişikliklerin hastanın bulguları ile uyumu

3.Plazma anyon açığı

 

Şimdi de beklenen adaptasyonu hatırlayalım.

 

Akut respiratuvar alkaloz

PaCO2’deki her 10 mm Hg azalma HCO3’ı 2 mEq/l düşürür

3 mEq/L’ye kadar değişkenlik gösterebilir

Gereken zaman: 5-10 dakika

 

Pratik bilgi:Respiratuvar alkalozda önce karbondioksit, sonra bikarbonat azalır.

 

Kronik respiratuvar alkaloz

PaCO2’deki her 10 mm Hg azalma HCO3’ı 4 mEq/l düşürür

3 mEq/L’ye kadar değişkenlik gösterebilir

Gereken zaman: 72-96 saat

 

Pratik bilgi:Respiratuvar alkalozda önce karbondioksit, sonra bikarbonat azalır.

 

Pratik bilgi:Respiratuvar alkalozda anyon açığı pratik olarak etkilenmez.

 

 

Basit 2 örnek ile bu bölümü bitirmek istiyorum.

1.Respiratuvar alkalozu olan bir hastada bikarbonat azalmamış ise (azalması beklenir) eşlik eden metaboliz alkaloz olabilir (örneğin kusma)

2.Respiratuvar alkalozu olan bir hastada anyon açığı yüksek çıkarsa eşlik eden başka bir hastalık olabilir (örneğin alkol zehirlenmesi).

 

Özetlemek gerekirse respiratuvar alkaloz tanısı koymak için solunum sayısı artmış bir hastada öncelikle şüphelenmek gerekir. Plazma pH‘sı ile alkaloz, karbondioksit ve bikarbonatı ile respiratuvar alkaloz tanısı konur.Daha sonra adaptasyon değişiklikleri ve anyon açığı bakılarak eşlik eden başka asit baz metabolizması bozukluğu olup olmadığı araştırılır.

 

Pratik bilgi:Hasta bir bütündür, ilave sıvı, sodyum ve potasyum metabolizması bozuklukları da olabilir.

 

Bir sonraki konuya geçmek için tıklayın.

Temel Sıvı Elektrolit kitabının diğer konularına geçmek için tıklayın.

Öğrenciler ve konuya ilgi duyan yardımcı sağlık personeli için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Doktorlar için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Öğrencilere özel not: Hasta hekim ilişkisinde empati çok önemlidir. Empati hastanın ne yaşadığını hissederek başlar. Böbrek hastalıklarını hasta gözüyle öğrenmek için sizlere Hasta Böbrekler kitabımı öneririm. Kitaba ulaşmak için tıklayın.

Diğer kitaplarıma geçmek için tıklayın.

Web sayfamdaki diğer bölümlere ulaşmak için tıklayın.

NOT:

Bu sayfa öğrenciler, doktorlar ve konuya ilgi duyan sağlık personeli içindir.

Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, her hastanın tedavisi farklıdır, HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com