PROBİYOTİKLER, TUZ VE TANSİYON

Sizlerle yeni okuduğum bir makaleyi paylaşmak istedim. Önce deneysel çalışma. Fazla tuz verilen farelerde bağırsakta Lactobacillus murinus mikrobunun azaldığı gözlenmiş. Bu mikrobun azalması ise bağışıklık sistemi hastalıkları ve kan basıncı yükselmesine yol açan yardımcı T lenfositlerin artmasına neden olmuş. Farelere azalmış Lactobacillus murinus mikrobununun verilmesi bu olumsuz değişiklikleri önlemiş. Daha önce yapılan deneysel çalışmalarda bağırsak mikropları ile şişmanlık, şeker hastalığı ve damar sertliği arasındaki ilişki gösterilmişti, bu çalışma tansiyona neden olabileceğini de göstermiş. Hayvanlarda gözlenen bu değişiklikler acaba insanda da oluyor mu sorusuna yanıt aramak için 12 gönüllü tansiyonu normal hastaya 2 hafta süre tuz verilmiş, sürenin sonunda bağışıklık sistemi hastalıkları ve kan basıncı yükselmesine yol açan yardımcı T lenfositlerinin arttığı, kan basıncının yükseldiği saptanmış.

Bu makaleden ne ders çıkarmalıyız:

1.Probiyotik alalım tansiyon düşsün: Henüz bunu söylemek için çok çok erken.

2.Probiyotik alalım, tuzlu yiyelim: Mümkün mü, bence zor. Yüksek tansiyonun muhtemel o kadar çok nedeni var ki, sadece bir mekanizma ile ilgili olan bu makale ile karar vermek doğru olmaz.

3.Lactobacillus murinus mikrobu bağışıklık sistemini etkileyerek yardımcı T hücrelerini azaltır: Bu çalışmadan böyle bir sonuç çıkarabiliriz ama yardımcı T hücreleri bu çalışmada bakılmamış başka sorunlara yol açabilir.

Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen bulgular ilginç ve heyecan vericidir ancak hem çok sayıda hasta içeren çalışma yapılmadan ve hem de güvenilirliği test edilmeden kullanılması doğru değildir. Olumlu etkileri görülen nice madde daha sonraki testlerden geçemediği için ilaç haline gelememiş ve kullanım alanı bulamamıştır.

KAYNAK: Wilck ve arkadaşları. Nature 2017 Nov 30;551(7682):585-58.