oyku alma özet

ÖYKÜ ALMAYA GİRİŞ

Derse powerpoint olarak ulaşmak için tıklayın.

Öykü alma kısaca hastadan hastalığı ile ilgili bilgileri alma sanatıdır. Muayene ve laboratuvar incelemeleri için yol göstericidir. Çok değişik koşullarda öykü alınabilir:

1.Poliklinikte

2.Yatan hasta

3.Tanısı bilinen: Zatürre

4.Tanısı bilinmeyen: Göğüs ağrısı

5.Akut hastalık: 2 günlük ishal

6.Kronik hastalık: 1 aylık ishal

7.Özel durumlar: Ameliyat öncesi

Öykü hastanın tüm yakınmalarını kronolojik bir şekilde içermelidir.

Hasta hekim ilişkisi özeldir, hasta hekime güvenmelidir. Hekim de hastanın kaygılarını anlayışla karşılamalıdır. Ama bu anlayış saygısızlığa izin vermemelidir.

Öykü almanın ana çizgileri:

Dinleme

Gözlem

Öncelikle sorunu ile ilgilenme

Deneyim-Teorik Bilgi

Yeterli zaman

Yakınmanın başlangıç zamanı

Yakınmanın süresini etkileyen faktörler

Eşlik eden faktörler

Tedaviye yanıt

Niteliği

Öykü almaya başlamadan önce kendinizi tanıtmalısınız. Sonra sırası ile sormanız gerekenler:

Kişisel bilgiler

Şikayetin özellikleri

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Tıbbi özgeçmiş

Soygeçmiş

Öykü almada vurgulayacağım 2 nokta vardır.

1.Teorik bilginin iyi olması gerekir ki ne soracağını bilesin. İlgisiz gözüken şeyler arasındaki bağlantıyı kurabilesin.

2.Sistemlerin gözden geçirilmesi:

Başlıca amaçları:

Her sistemi değerlendirmek

Unutulan noktayı denetlemek

Herhangi bir bulgunun yokluğu da varlığı kadar önemlidir

Varlığı saptanan bulgu ayrıntılı değerlendirilmelidir.

Özetlemek gerekirse

Mevcut şikayet

Mevcut şikayetin hikayesi

Anormal sistemin diğer soruları

Sistemlerin gözden geçirilmesi

Tıbbi özgeçmiş.

Sizlere kısa 6 video örneği sunuyorum, 2si Türkçe, 4ü İngilizce.

Öykü alma 1 (Türkçe)

Öykü alma 2 (Türkçe)

Öykü alma 3 (İngilizce)

Öykü alma 4 (İngilizce)

Öykü alma 5 (İngilizce)

Öykü alma 6 (İngilizce)

Sağlıklı, koronasız günler.

Prof. Dr. Tekin Akpolat

Öğrencilere özel not: Hasta hekim ilişkisinde empati çok önemlidir. Empati hastanın ne yaşadığını hissederek başlar. Böbrek hastalıklarını hasta gözüyle öğrenmek için sizlere Hasta Böbrekler kitabımı öneririm. Kitaba ulaşmak için tıklayın.

Diğer kitaplarıma geçmek için tıklayın.

Web sayfamdaki diğer bölümlere ulaşmak için tıklayın.

Bu sayfa öğrenciler, doktorlar ve konuya ilgi duyan sağlık personeli içindir.

Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, her hastanın tedavisi farklıdır, HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com