Hiperpotasemi tedavisi

Hiperpotasemi tedavisi

Her hastalıkta olduğu gibi önce nedene yönelik tedavi planlanır. Hiperpotaseminin derecesi ve gelişme hızı çok önemlidir. Klinik belirti ve bulguların varlığına göre de tedavi değişir. Hiperpotasemide en çok korkulan durum kalp üzerine etkileridir.

 

Tedavimizi planlarken hiperpotasemilerin pratik olarak üçe ayrıldığın hatırlayalım:

1.Alımın artması:Neden tedavi edilmeli ve mümkünse potasyum yüklenmesi azaltılmalıdır.

2.Atılımın azalması:Neden tedavi edilmelidir.

3.Hücre içi hücre dışı potasyum dağılımının bozulması:Dağılımın düzeltilmesi yeterli olabilir.

 

Pratikte hiperpotasemi tedavisinin 5 temel prensibi vardır.

1.Nedene yönelik

2.Böbrek hastalığının/böbrekteki sorunun tedavisi

3.Potasyumun hücre içine sokulması:Acil durumlarda etkilidir.

4.Hiperpotaseminim kalp üzerindeki etkilerinin bloke edilmesi:Acil durumlarda etkilidir.

5.Fazla potasyumun vücuttan uzaklaştırılması

 

Önce acil durumların tedavisi.

 

Hiperpotaseminin kalbe etkisi belirginse veya felç durumu varsa acil tedavi gerekir. İntravenöz kalsiyumhiperpotaseminin kalp üzerindeki etkilerini azaltır. İnsülin ve bikarbonat hücre içine potasyum girmesini sağlar. Beta2 adrenerjik agonistlerde potasyumun hücre içine girmesine yardımcı oluabilir. Dağılımsal hiperpotasemi nedenleri yapacağımız tedavi hakkında bize bilgi verir.

 

Pratik bilgi:Metabolik asidoz, hiperglisemi ve hipoaldosteronizmde potasyumun hücre içi hücre dışı dağılımının bozulması sonucu dağılımsal hiperpotasemi oluşur.

Pratik bilgi:Böbrek üstü bezi yetmezliği varsa tedavi edilmelidir.

 

Acele tedavi ve önlenmesi

 

Acele tedavi acil durumlardaki kadar hızlı davranmayı gerektirmeyen ama bir an önce de tedaviye başlanması gereken durumlarda yapılır. Hiperpotaseminin nedeninin tedavi edilmesi, böbrek sorununun toparlaması, yeterli hidrasyon birçok hastada yeterlidir ama fazla potasyumun vücuttan atılması gerekebilir. Bu 2 şekilde mümkündür:

1.İdrar söktürücü:Furosemid gibi Henle kulbunu etkileyen, potasyum atılımını kolaylaştıran idrar söktürücüler.

2.Diyaliz:Hemodiyaliz veya periton diyalizi.

 

Bağırsaktan potasyum emilimini engelleyen ilaçlar hem hiperpotasemi tedavisinde hem de önlenmesinde çok önemlidir. Sodyum polistiren sülfonat (kayeksalat) en iyi bilinen örnektir. Patiromer ve sodyum zirkonyum siklosilikat bu amaçla kullanılan yeni ilaçlardır. Hiperpotaseminin önlenmesinde beslenmenin önemi unutulmamalıdır.

 

Özet olarak hiperpotasemi tedavisi yol açan neden ve eşlik eden sorunlar göz önünde bulundurularak planlanır. Hiperpotaseminin nedeninin tedavi edilmesi, böbrek sorununun toparlaması, yeterli hidrasyon birçok hastada yeterlidir. Dağılımsal hiperpotasemilerde hücre dışı hücre içi potasyum dağılımının düzeltilmesi yeterli olabilir.   Metabolik asidoz eşlik edebilir. Hiperpotaseminin kalbe etkisi belirginse veya felç durumu varsa acil tedavi gerekir. Hiperpotasemiye yol açan ilacın kullanımı yeniden düzenlenmelidir.

Bir sonraki konuya geçmek için tıklayın.

Temel Sıvı Elektrolit kitabının diğer konularına geçmek için tıklayın.

Öğrenciler ve konuya ilgi duyan yardımcı sağlık personeli için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Doktorlar için önerdiğim diğer kaynaklara ulaşmak için tıklayın.

Öğrencilere özel not: Hasta hekim ilişkisinde empati çok önemlidir. Empati hastanın ne yaşadığını hissederek başlar. Böbrek hastalıklarını hasta gözüyle öğrenmek için sizlere Hasta Böbrekler kitabımı öneririm. Kitaba ulaşmak için tıklayın.

Diğer kitaplarıma geçmek için tıklayın.

Web sayfamdaki diğer bölümlere ulaşmak için tıklayın.

NOT:

Bu sayfa öğrenciler, doktorlar ve konuya ilgi duyan sağlık personeli içindir.

Burada okuduklarınız genel bilgilerdir, her hastanın tedavisi farklıdır, HASTALIK YOKTUR HASTA VARDIR

Her türlü yayın hakkı saklıdır©

Bilimsel amaçlarla kaynak göstererek alıntı yapılabilir

Daha ayrıntılı bilgi için: www.tekinakpolat.com